Spojmix plus | Služby

Služby

Naša spoločnosť realizuje nasledujúce práce:

– zarezanie a vybúranie starého asfaltu s nakládkou a odvozom na špecializovanú skládku
– prípravu podkladu pred samotným asfaltovaním ako vyrovnanie, doplnenie podkladu, valcovanie a hutnenie
– asfaltovanie prekopávok ciest po vodovodných a kanalizačných prípojkách
– asfaltovanie chodníkov
– asfaltovanie ciest
– asfaltovanie parkovísk a nájazdov
– pokládka obrubníkov a dlažby
– komplexnú výstavbu miestnych komunikácii ( odkop a vývoz ornice a zeminy, uloženie kanalizácie a vpustov, príprava štrkového lôžka, osadenie obrubníkov, pokládka asfaltového koberca, osadenie dopravného značenia )

Cena služieb

Cena za asfaltovanie sa odvíja od:

– od štvorcových metrov danej plochy
– od požadovanej hrúbky, ktorá je rôzna pre jednotlivé triedy budúceho zaťaženia
– od miesta realizácie, respektíve vzdialenosti, na ktorú treba asfalt dopraviť
– od potreby zarezania a napojenia na okolitú komunikáciu alebo terén
– od potreby prípravy existujúceho podkladu, na ktorý sa bude asfalt pokladať ( vybúranie, doplnenie, prehĺbenie, zbavenie sa organických častí atd..)
– od potreby odvozu a uskladnenia vybúraného starého asfaltu

V prípade záujmu o niektorú zo služieb alebo cenovú ponuku nás kontaktujte.